ارائه ,نشست ,نشست کتابخوان ,سومین نشست

سومین نشست کتابخوان کتابخانه غدیر در تاریخ 27/04/95 ساعت 9 صبح در سالن مطالعه کتابخانه برگزار گردید که اعضا و کتابداران هر یک در بازه زمانی معین به تشریح کتابهای مورد علاقه خود برای سایرین پرداختند.

کتابهایی که در این نشست معرفی گردید به شرح ذیل می باشد.

1- کتابمدیریتاسترس ، نویسندهبرایانلوکسیوارد، ارائه دهندهراضیهمقیمی  عضوکتابخانه

2-  کتاب طبجامعامام‌صادقعلیه‌السلام،نویسندهمحمدکاظمقزوینی ارائه دهندهسیدکاظمموسویعضوکتابخانه

3 -  کتابزورباییونانی ،نویسندهنیکوسکازانتزاکیس ارائه دهندهخانمفاطمهفیاضکتابدارکتابخانه

4- کتاب سوسکیادتنره ، نویسندهحسینصبوری ارائه دهندهخانمساراروستائیکتابدارکتابخانه

5-  کتابشاهنشاهیساسانیان،نویسندهمریمنژاداکبریمهربان ،ارائه دهنده آقای حسن مازار زادهعضوکتابخانه

منبع اصلی مطلب : کتابخانه عمومی غدیر یزد
برچسب ها : ارائه ,نشست ,نشست کتابخوان ,سومین نشست
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : سومین نشست کتابخوان تیرماه 95