کتابخانه ,ارائه , کتاب ,نویسنده ,دهنده ,ارائه دهنده ,کتابدار کتابخانه ,دهنده خانم ,ارائه دهندهخانم

کتابهایی که در این نشست معرفی گردید به شرح ذیل می باشد.

1- کتاب شهر خدا، نویسنده علیرضا پناهیان ، ارائه دهنده خانم فخرالسادات حسینی مرتضوی  سرپرست کتابخانه

2-  کتاب آموزش قلب ها و اندیشه ها ، نویسنده لوئیس کاترین ارائه دهندهخانم فاطمه فیاض کتابدار کتابخانه

3 -  کتاب خدایا چگونه شاد باشم؟ ،نویسنده زبیده خدائی ، ارائه دهنده خانم مهناز خستونیا عضو فعال کتابخانه

4- کتاب دزیره، نویسنده آنه ماری سلینکو، ارائه دهندهخانم سارا روستائی کتابدار کتابخانه

5-  کتاب سفرنامه برادران امیدوار، نویسنده عیسی امیدوار، ارائه دهنده آقای حسن مازار زاده عضو کتابخانه

 

  

در پایان اعضا به بحث در مورد کتابهای معرفی شده پرداختند.

منبع اصلی مطلب : کتابخانه عمومی غدیر یزد
برچسب ها : کتابخانه ,ارائه , کتاب ,نویسنده ,دهنده ,ارائه دهنده ,کتابدار کتابخانه ,دهنده خانم ,ارائه دهندهخانم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دومین نشست کتابخوان کتابخانه غدیر